Hlavička úvodní stránka

CK MA.CE.K

Vyhledávání

Nabídka


Pomoc doma a v zahraničí

FOTOGALERIE

Po počátečních letech stabilizace na trhu cestovního ruchu a získání zkušeností i navázání přátelství v zemích na východ od nás jsme si položili otázku "A co dál?". Cestování a dobrodružství cest jsou pro nás jako pro všechny, kdo pracují v cestovním ruchu, koníčkem i profitem z podnikání. Při cestách na vodu, do hor i dalších zapadlých koutů bývalého Sovětského svazu i jinam se setkáváme s lidmi chudými majetkem, kteří naše putování za dobrodružstvím a panenskou přírodou obohacují svým moudrým pohledem na život, zkušenostmi i duchovním rozměrem. Právě tyto rozhovory s prostými lidmi jsou částí bohatství, které si z cest odvážíme domů. Často jsou oni prostí také lidmi potřebnými. A tak odpověď na naši otázku přišla zcela sama.

Pomáháme

Od roku 1997 se organizačně i pracovně podílíme spolu s našimi přáteli na pomoci v zahraničí. Finanční prostředky i naše práce měly vždy své konkrétní adresáty: zabezpečení školních potřeb pro základní školu v Lopuchivě na Ukrajině, regulace vodního toku v obce Usť Čorná, práce v obci na stacionáři i finanční pomoc Usť Čorné po katastrofálních povodních, finanční pomoc škole a muzeu v Koločavě na Ukrajině, práce v NP Aukštaitijos v Litvě, Grécko-katolická charita v Prešově, práce na úpravě cesty i pomoc v hospodářstvích v české obci Rovensko v rumunském Banátu, pomoc obci Nižbor v ČR po povodních 2002 a pomoc škole a obci Žabljaku v Černé Hoře (Jugoslávie). Máme i další plány na cesty a pomoc v českých obcích ve Slavónii, Srbsku i Moldávii. I když je naše pomoc pouhým zrnkem písku v poušti, věříme v její smysl. Je to malá splátka za možnost naplňovat naši touhu po cestování.

Závěrem, chci poděkovat všem dobrým lidem a přátelům, neboť bez jejich výrazného přispění by tato pomoc v zahraničí nemohla existovat. Děkuji přátelům ze základní školy waldorfské v Praze-Jinonicích, spolupracovníkům a přátelům CK MACEK, dopravci panu Milanu Šnorovi, panu Kolínskému z Nadace člověk v tísni, ing. Rajniakové z Grécko-katolíckej charity v Prešově, přátelům z církve evangelické i všem dalším nejmenovaným, kteří nemalou měrou pomáhají.

Luboš Závorka

MAlá CEstovní Kancelář, Nasavrky


Nejedná se o zájezdy organizované CK.

Pomoc doma a v zahraničí 2004

V říjnu 2004 jsme se spolu s žáky 9. ročníku ZŠ Waldorfské z Rosic nad Labem vypravili za prací do střediska Diakonie ČCE „Marta“ v Čáslavi. Středisko „Marta“ je především denním stacionářem také ale stacionářem s celotýdenním provozem poskytujícím služby mentálně retardovaným spoluobčanům. Provozuje speciální mateřskou, zvláštní a pomocnou školu pro žáky s více vadami. V průběhu šestidenního pobytu jsme pracovali na terénních úpravách vnitřního areálu (příprava ploch k zazelenění, prosévání hlíny, zarovnání terénu,…). Diakonie „Marta“ nám poskytla dobré zázemí včetně místa k přespání, stravování i možnosti sportovního vyžití. Nahlédli jsme také do speciální keramické dílny i provozu školy.

Pomoc doma a v zahraničí 2005

Bohužel se nám v roce 2005 nepovedlo uskutečnit žádnou pomoc.

Pomoc doma a v zahraničí 2007

Připravujeme pomoc v české vesnici Bohemka na Ukrajině ve spolupráci s některou z waldorfských školů. Plánovaný termín červen či září. Jednalo by se o pomoc v jednotlivých hospodářstvích, nezbytnou pomoc v domácnostech starých lidí a pomoc při zemědělských pracech.