Hlavička úvodní stránka

CK MA.CE.K

Vyhledávání

Nabídka


Uzbekistán - perla na Hedvábné stezce

Počet účastníků:10 - 12
Cena:49.990 Kč*
Popis této nabídky:

Výprava do málo známé pohádkově čarovné země s množstvím nádherných památek na mocné a bohaté říše ležící na Hedvábné stezce, spojující kdysi Západ s Východem i Orientem. Sama jména voní exotikou – Samarkand, Buchara, Chiva, stačí se jen zasnít. Taškent - Město kamene, založeného ve 2.st.př.n.l., křižovatka karavan. Mešity, mauzolea, medresy, křesťanské stavby, množství zeleně. Náměstí Amira Temura (Tamerlán) a náměstí Nezávislosti (zajímavá a vkusná moderní architektura), staré město – bazar Chors s nádhernou Páteční mešitou se třemi mohutnými kopulemi a medre-sou Kukeldash ze 16.st., muslimské centrum Chast Imom s medresou Barok Hon a mešitou. Knihovna s unikátním Osmanovým koránem ze 7.st., považovaným za nejstarší na světě. Samarkand - Majestátní a historicky slavné město s orientální atmosférou. Prohlídka pro-slulého a unikátního architektonického komplexu Registan, medresa Ugulbeka, Šer Dora a Tilla-Kariho, mohutná brána, minarety. Úchvatná mešita Bibi-Khanym s obrovským pravoúhlým náměstím a dvorem, mauzoleum Gur-Emir s mohutnou kopulí a dvěma minarety – náhrobní kameny krypty Tamerlána, Ulugbeka a dalších významných členů rodiny. Ulugbekova observatoř - hvězdárna, komplex Šach-i-Zinda, muzeum Afrosiab, centrální bazar. Buchara: Historicky významné město střední Asie s pohnutou historií. Architektonický soubor Kaljan, minaret z 12.st. (výška 47 m) s mešitou ze 16.st. a kapacitou 10.000 osob. Střecha mešity se skládá z 288 kupolí. Medresa Mir-i-Arab – od 16.st. škola koránu, mešita Magok-Attori, Uglubekova medresa z r. 1417, medresa Abdulazizchána a Čor Minor a další. Nocleh na hotelu. Další den pokračuje program v Buchaře – návštěva elegantní stavby z 10.st. v parku, mauzolea Izmaila Samani, zakladatele samanidské dynastie. Ark - panovnické město ve městě z 5.st. Krátký přejezd k paláci Makhosa – letní rezidenci emíra Alima Chána, Sitorai Mokhi Hosa (palác měsíce a hvězd). Odjezd z Buchary do Chivy přes poušť Kyzylkum. Cestou zastávka u řeky Amudarji s možností oběda. Příjezd do Chivy, města nacházejícího se 10 km od hranice s Turkmenistánem. Jižně od Chivy leží poušť Karakum. Chiva: Staré město Ichon-Qala (mimořádný komplex pod ochranou UNESCO) opevněné hliněnou hradbou s oblokovými bastiony a bránami. Fantastický obydlený soubor mešit, medres, minaretů, mauzoleí a dalších staveb převážně z 18. a 19.st. Druhý den opět prohlídka s místním průvodcem – pevnost Ičan-Kala – Kukhna Ark – pevnost a rezidence chivských vládců uprostřed vlastních hradeb, založená ve 12.st., s mešitou, harémem, vězením. Mauzoleum Pahlavona Mohammeda, významného básníka a filosofa 14.st., návštěva dalších medres, mešit, minaretů, mauzoleí a rezidence Taš-Khauli. Na staré město oživené řezbáři, barvírnou hedvábí i drobnými trhovci je nádherný pohled z jeho hradeb. Přejezd na letiště Chiva-Urgench a odlet do Taškentu. Návrat do ČR.

Cena zahrnuje:

Letecky, mikrobusem nebo vozem transit. V ceně ještě uzbecká víza a vízová podpora, ruská transitní víza, český a uzbecký průvodce, 8x nocleh v hotelu se snídaní, vstupné dle programu, letenka Urgench-Taškent